Make your own free website on Tripod.com

FUDBALSKI KLUB / SOCCER CLUB

U Brizbenu je ponovo reorganizovan SRPSKI FUDBALSKI KLUB -SERBIA UNITED". U klub su ukljuceni omladinci svih nasih crkava Brizbena pa i omladinci iz nase Opstine. Njaveci teret nose trener kluba Dragan Miljkovic i sekretar Steva Vlaisavljevic.

potrebna slika to be translated